slimxl.pl

Strona o sporcie i zdrowiu

Miesiąc: październik 2021

Czym kierować się wybierając spodnie bramkarskie?

Aby móc sprawie uprawiać sport, jakim jest piłka nożna, konieczne jest zaopatrzenie się w odpowiednią odzież. Dotyczy to w szczególności osoby grającej na pozycji bramkarza. Szczególną funkcję odgrywają tu spodnie bramkarskie. Muszą one nie tylko zapewniać swobodę ruchów, ale także…

Czym jest air track i dlaczego warto go mieć?

Gimnastyka jest jednym z najbardziej powszechnych sportów, a jej elementy można znaleźć praktycznie w każdej dyscyplinie. Sprawia to, że bardzo wiele osób chce się jej uczyć, a niemała część tych ludzi uprawia gimnastykę przez kilka, a nawet kilkanaście lat. Niemniej…

Komora hiperbaryczna w terapii i regeneracji chorych tkanek

Komora hiperbaryczna to forma kap­suły, która jest szczel­nie zamknię­tym pomiesz­cze­niem do tera­pii hiper­ba­rycz­nej. Tera­pia w komo­rze wyko­rzy­stuje lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści tlenu. Podaje się go pod zwięk­szo­nym ciśnie­niem atmos­fe­rycz­nym. Zabieg pomaga w lecze­niu wielu cho­rób i dole­gli­wo­ści, które czę­sto mają prze­wle­kły charakter i uporczywe objawy….